Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene Bepalingen

1.1. FemiSports / Wendy Schaar Personal Training. Vervolgens aangeduid als: FemiSports
1.2. Adres: Zaandijkerweg 6,
1521 AX Wormerveer
Contact: +31 612400025,
info@femisports.nl
info@wendyschaar.nl
Website:
https://www.femisports.nl
https://wendyschaar.nl
Kamer van Koophandel (KVK): 65903668
BTW-nummer: NL205894215B01
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FemiSports en op elke overeenkomst tussen FemiSports en de afnemer van een product of dienst van FemiSports.

Artikel 2. Abonnementen
2.1.
Het lidmaatschap wordt aangegaan door online registratie en/of betaling van het abonnement.
2.2.
Alle abonnementen gaan in op het moment van online aanschaf, zoals vermeld in de bevestigingsmail. Voor de zwangerschapscursus is een vaste 12 weken gereserveerd.
2.3.
Betalingen worden verwerkt via de website waar het abonnement wordt gekocht.
2.4.
Rittenkaarten hebben een geldigheid van maximaal 6 maanden. Verlopen ritten worden niet vergoed.
2.5.
Deelname aan de lessen is enkel toegestaan vanaf 18 jaar en ouder.
2.6.
Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.7.
Voor elk abonnement ben je zelf verantwoordelijk voor het plannen van afspraken. Aan- en afmeldingen kunnen zelfstandig via de app worden gedaan.
2.8.
Annulering van een les moet minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden. Afmeldingen binnen 24 uur leiden tot automatische afschrijving van de les.

Artikel 3. Online personal Training
3.1.
Dit omvat online personal training, Online zwanger, Online postnataal en voedings-/leefstijl coaching pakketten, hierna aangeduid als “online personal training”.
3.2.
Je erkent dat voorafgaande betaling vereist is voor het gekozen pakket en dat betalingen niet worden gerestitueerd. FemiSports behoudt het recht om het programma te beëindigen zonder terugbetaling bij niet-naleving of ongepast gedrag.
3.3.
Tenzij anders overeengekomen, heeft een overeenkomst een looptijd van drie maanden. Na afloop moet een nieuw contract worden afgesloten voor voortzetting van de dienst.

Artikel 4. Personal Training
4.1.
De aard van de getekende sessieovereenkomst op wendyschaar.nl/sessieovereenkomst is dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De Personal Trainer zoals vermeld in de sessieovereenkomst, is werkzaam als zelfstandig ondernemer. U gaat derhalve een overeenkomst aan met deze persoon. Het feit dat de Personal Trainer als zelfstandige werkzaam is en derhalve zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert, brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de Personal Training moet richten tot deze Personal Trainer. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken.
4.2. U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training sessieovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor blokken van sessies van de eigenlijke trainingen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. Ook bij overmacht of buitengewone omstandigheden word er geen terugbetaling verleend. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om de trainingslocatie ieder moment te wijzigen. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht heeft het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.
4.3. U heeft de keuze uit een 12 pack voor één keer per week of een 24 pack bij twee keer per week persoonlijke begeleiding. De duur van een pakket overeenkomst zal een maximale uitloop hebben van 4 weken. Met andere woorden, Bij beide pakket train je maximaal 16 weken. Geannuleerde sessies kunnen ingehaald worden binnen deze 16 weken.
4.4. U stemt er mee in dat de eerste factuur direct na ondertekening toegestuurd wordt. U stemt er mee in dat vervolgens de facturatie op de eerste of twintigste van de maand plaats vindt voor de volgende maand. Met andere woorden, U betaalt dus één maand vooruit. U heeft de mogelijkheid om het pakket in één keer of drie keer te voldoen. Dit heeft U aangegeven op de sessieovereenkomst. Na facturatie heeft U 8 dagen te tijd om de betaling te voldoen. Indien dit niet binnen 8 dagen is voldaan krijgt u een herinnering om het bedrag binnen 5 werkdagen alsnog over te maken. Is het bedrag binnen 5 werkdagen nog steeds niet overgemaakt worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €60,- per te laat betaalde factuur.
4.4. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Binnen 24 uur zal de sessie berekend worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/ tijd registreren) of per email of whatsapp gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1.
Je kunt een abonnement binnen 14 dagen na aankoop kosteloos herroepen, wanneer je geen gebruik hebt gemaakt van je abonnement. De termijn begint op de aankoopdatum van de abonnement.
5.2.
Bij aanschaf van een online personal training abonnement, zoals beschreven in artikel 3.1, stem je in met directe levering en afzien van het herroepingsrecht.

Artikel 6. Beëindiging Lidmaatschap
6.1.
Rittenkaarten, zwangerschapscursus, online personal training en personal training verlopen automatisch en hoeven niet te worden opgezegd. Doorlopende abonnementen kunnen met 1 kalendermaand opzegtermijn zelfstandig via de app worden opgezegd.
6.2.
Geen enkel abonnementsvorm worden betalingen terug betaald, behalve bij herroepingsrecht en voor minderjarigen.

Artikel 7. Wijzigingen
7.1.
FemiSports behoudt het recht om openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen.
7.2.
Op feestdagen mag FemiSports de sportruimte sluiten.
7.3.
Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgens de C.B.S. indexering. Prijswijzigingen worden een maand van tevoren aangekondigd.

Artikel 8. Gedragsregels
8.1.
In de sportruimte dien je passende sportkleding, schone sportschoenen en een handdoek te gebruiken.
8.2.
Leden moeten de instructies en reglementen van FemiSports volgen. Overtredingen kunnen leiden tot ontzegging van toegang en ontbinding van rittenkaarten zonder restitutie.
8.3.
Gebruik van faciliteiten is op eigen risico. FemiSports is niet aansprakelijk voor schade door gebeurtenissen als brand, diefstal of wateroverlast.
8.4. FemiSports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spullen in lockers of onbeheerd achtergelaten spullen

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Je erkent de risico’s van deelname aan inspannende fysieke activiteiten en ontheft FemiSports van aansprakelijkheid voor claims die voortvloeien uit je deelname. Je begrijpt de mogelijke risico’s en geeft aan in goede gezondheid te verkeren. FemiSports heeft het recht het programma te beëindigen bij niet-naleving of ongepast gedrag.

Artikel 10. Privacy
10.1.
Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor administratieve doeleinden gebruikt.
10.2.
FemiSports behoudt het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom
FemiSports behoudt alle rechten met betrekking tot de website en producten. Het kopiëren of verspreiden van informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FemiSports.

error: Content is beveiligd!!